Privacy statement

Hoe werkt CVmonitor en om welke gegevens gaat het?

CVmonitor is een portaal waar je als sollicitant een profiel kunt aanmaken voor je sollicitatie. Een profiel bestaat uit een E-portfolio dat geheel beheerd wordt door de sollicitant, dus door jou zelf. In het E-portfolio kun je je personalia en adresgegevens opnemen, een foto en videopresentatie plaatsen, een motivering voor je sollicitatie geven, een link naar je website of je Social Media opnemen en aangeven per wanneer je beschikbaar bent. Ook kun je maximaal 5 documenten opnemen.

Bij je profiel kun je kiezen welke checks je wilt afnemen bij CVmonitor. De checks die CVmonitor aanbiedt zijn de identiteitcheck, de diplomacheck en de rijbewijscheck. Ook kan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) opgenomen worden. Bij een check bij een overheidsinstantie moet er worden ingelogd met DigiD. Alleen zo weten de overheidsorganisatie en CVmonitor zeker dat we toestemming van je hebben om de check uit te voeren. De checks worden opgeslagen in je profiel, je kunt de resultaten van de checks niet zelf beheren of wijzigen. Alleen dan zijn de checks namelijk 100% betrouwbaar. CVmonitor kan daarna de garantie afgeven aan de werkgever dat je CV inderdaad betrouwbaar is.
De check van de ID en diploma's zijn levenslang geldig en dus eenmalig. De check van het rijbewijs geeft aan voor welk soort voertuigcategorie je rijvaardig bent en is afkomstig van de RDW. De VOG is momenteel drie jaar geldig, deze geldigheidsduur wordt vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met je profiel kun je sollicitaties maken voor vacatures. Je kiest zelf de informatie die je voor een specifieke sollicitatie wilt versturen. Je hebt als sollicitant de regie over je gegevens en bepaalt zelf welke werkgevers deze gegevens ontvangen. CVmonitor garandeert dat de gegevens niet worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

Wie draagt zorg voor je gegevens?

CVmonitor is volgens artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens de “Verantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in je profiel. De privacy-melding van CVmonitor kun je op de website van het CBP vinden onder meldingsnummer [1534542].

De sollicitant is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de door en over hem of haar met toestemming in hun CVmonitor dossier geplaatste persoonsgegevens. De juistheid van de informatie bij de checks die afkomstig is van (overheids-) instanties of andere partijen valt onder de verantwoordelijkheid van de partij die de gegevens heeft verzameld en aangeleverd.

Het gebruik van je gegevens

CVmonitor geeft zonder toestemming van de sollicitant geen gegevens door aan derde partijen, met uitzondering van de door CVmonitor ingeschakelde Serviceaanbieders die zorgen dat de website veilig werkt. Wel geeft CVmonitor gegevens door als er een wettelijke plicht bestaat voor CVmonitor om gegevens te verstrekken.

Als met je toestemming gegevens worden verstrekt, zal CVmonitor nadere voorwaarden stellen aan het gebruik door de werkgever van de ontvangen gegevens.

CVmonitor kan gegevens gebruiken voor het opstellen van statistische rapportages voor zover deze overzichten geen persoonsgegevens bevatten en ook verder niet herleidbaar zijn tot personen.

Cookies

De site van CVmonitor maakt gebruik van cookies. Als eerste wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Daarbij onthoudt de cookie dat je ingelogd bent op de site, zodat je niet meer bij iedere pagina opnieuw in moet loggen. Daarnaast gebruikt CVmonitor algemene cookies voor onderzoek naar websitegebruik. Deze cookies geven aan welke pagina’s bekeken worden, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen.

Als je bij het inloggen gebruik maakt van je Facebook of Linkedin, zullen ook zij cookies gebruiken voor het inloggen.

Informatiebeveiliging en Serviceaanbieders

De gegevens van je profiel worden beschermd door middel van diverse beveiligingstechnieken die voldoen aan de hoogst mogelijke eisen.
CVmonitor draagt zorg voor schriftelijke afspraken met Serviceaanbieder(s) over het beheer van gegevens en de informatiebeveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Verklaring beheer gegevens en informatiebeveiliging CVmonitor’. CVmonitor en de Serviceaanbieders zijn op grond van de verklaring belast met de mede op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens wettelijk verplicht gestelde informatiebeveiliging. De beveiliging is mede gericht op administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Onjuiste gegevens of misbruik

Als je onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie van de checks constateert, neem direct contact op met de betreffende (overheids-)instanties of andere partij.
Als je als sollicitant kennis hebt van misbruik, verlies of onrechtmatige toegang tot je profiel, neem dan zo snel mogelijk contact op met CVmonitor. CVmonitor spant zich dan in om zo snel mogelijk maatregelen te treffen en waar mogelijk de inbreuk te blokkeren.

Juistheid van de gegevens en aansprakelijkheid

CVmonitor is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het profiel opgenomen gegevens die daarin door de sollicitant of bij checks door (overheids)instellingen en andere partijen met toestemming van de sollicitant zijn geplaatst.