Over CVmonitor

De juiste persoon op de juiste plek

CVmonitor streeft ernaar met een keurmerk de arbeidsmarkt betrouwbaarder en transparanter te maken. Wij bieden de beste digitale procesorganisatie om vraag en aanbod op een veilige, snelle, en slimme manier op elkaar aan te laten sluiten.

Wie we zijn.

CVmonitor is het platform voor zowel sollicitanten als werkgevers om veilig, betrouwbaar en volledig digitaal de echtheid en/of geldigheid van de cv-documenten in een digitale kluis te registreren en te keurmerken.

Wat we doen.

Wij zorgen voor betrouwbare cv’s door digitale koppelingen met databases van de Overheid. Omdat wij de gegevens direct van de bron halen, kunnen wij betrouwbare cv-documenten leveren zoals diploma’s, certificaten, identificatiedocumenten, verklaringen en/of bevoegdheidsbewijzen, deze worden online geregistreerd in een persoonlijke digitale kluis.

Hoe we ons onderscheiden.

  • We hebben een uniek platform bestaande uit meerdere koppelingen met verschillende overheidsdatabases
  • We voldoen aan de privacy vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
  • Ons systeem is koppelbaar met alle software systemen zowel met rest API als via Website-integratie
  • Door digitale procesoptimalisatie is een tijdsbesparing tot 30% te realiseren
  • De sollicitant kan veilig en betrouwbaar regie voeren op de eigen persoonsgegevens (persoonlijke digitale kluis)

Wat we toevoegen.

  • Voor MKB: laagdrempelig en betaalbaar
  • Voor Overheidsorganisaties: direct koppelbaar, tijdsbesparing en verhogen van de conversie rate van sollicitanten
  • Voor Uitzendbureaus: snelheid en massa
  • Voor Schoonmaakbedrijven: op een snelle en kostenefficiënte manier voldoen aan eisen van de opdrachtgever

Aanmelden kan vandaag nog!

Aanmelden

Strategische partners

Wij vinden betrouwbare CV's van groot maatschappelijk belang. Daarin staan wij niet alleen. Zowel werkgeversorganisaties, ondernemers als overheidsorganisaties steunen ons daarin. Gezamenlijk streven we naar 'de juiste persoon op de juiste plek!'.

Aanmelden kan vandaag nog!

Aanmelden